Autoflush Automatic Screen Filter

VH Series AutoFlush Automatic

VE Series AutoFlush Automatic

VE Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc VH AutoFlush Automatic

VE Series AutoFlush Automatic

VE Series AutoFlush Automatic

VE Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc VE AutoFlush Automatic

HH Series AutoFlush Automatic

HH Series AutoFlush Automatic

HH Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc tự động HH Series AutoFlush Automatic

HE Series AutoFlush Automatic

HH Series AutoFlush Automatic

HH Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc tự động HE Series AutoFlush Automatic

VH Series Autoflush Automatic Screen Filter Armas

VH Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc VH AutoFlush Automatic

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush là giải pháp lý tưởng cho lọc nông nghiệp và đô thị do diện tích lọc lớn, cơ chế hoạt động đơn giản, hiệu quả và cấu trúc đơn giản.
 • Lưu lượng: 25 đến 100 m³/h.

Nguyên lý hoạt động

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush hoạt động trên áp suất chênh lệch và tự động làm sạch mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Mô tả Sản phẩm

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush có các model kích hoạt điện tử bên cạnh các model được điều khiển bằng thủy lực. 
 • Do vòi hút và làm sạch đạt được với lượng nước xúc ngược ít. 
 • Bên cạnh kích thước bộ lọc 100, 130 micron nổi bật, các kích thước màn hình khác nhau có sẵn cho các mức độ bẩn khác nhau.

VE Series Autoflush Automatic Screen Filter Armas

VE Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc VE AutoFlush Automatic

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush là giải pháp lý tưởng cho lọc nông nghiệp và đô thị do diện tích lọc lớn, cơ chế hoạt động đơn giản, hiệu quả và cấu trúc đơn giản.
 • Lưu lượng: 25 đến 100 m³/h.

Nguyên lý hoạt động bộ lọc VE AutoFlush Automatic

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush hoạt động trên áp suất chênh lệch và tự động làm sạch mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. 

Mô tả Sản phẩm

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush có các model kích hoạt điện tử bên cạnh các model được điều khiển bằng điện thông qua bộ điều khiển. 
 • Do vòi hút và làm sạch đạt được với lượng nước xúc ngược ít. 
 • Bên cạnh kích thước bộ lọc 100, 130 micron nổi bật, các kích thước màn hình khác nhau có sẵn cho các mức độ bẩn khác nhau.

Video

Hãy xem video VH, VE Series AutoFlush Automatic 

HH Series Autoflush Automatic Screen Filter Armas

HH Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc tự động HH Series AutoFlush Automatic

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush là giải pháp lý tưởng cho lọc nông nghiệp và đô thị do diện tích lọc lớn, cơ chế hoạt động đơn giản, hiệu quả và cấu trúc đơn giản.
 • Lưu lượng: 100 đến 350 m³/h.

Nguyên lý hoạt động bộ lọc HH Series AutoFlush Automatic

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush hoạt động trên áp suất chênh lệch và tự động làm sạch mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.  

Mô tả Sản phẩm

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush có các model kích hoạt điện tử bên cạnh các model được điều khiển bằng thủy lực. 
 • Do vòi hút và làm sạch đạt được với lượng nước xúc ngược ít. 
 • Bên cạnh kích thước bộ lọc 100, 130 micron nổi bật, các kích thước màn hình khác nhau có sẵn cho các mức độ bẩn khác nhau.

HE Series Autoflush Automatic Screen Filter Armas

HE Series AutoFlush Automatic

Bộ lọc tự động HE Series AutoFlush Automatic

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush là giải pháp lý tưởng cho lọc nông nghiệp và đô thị do diện tích lọc lớn, cơ chế hoạt động đơn giản, hiệu quả và cấu trúc đơn giản.
 • Lưu lượng: 100 đến 350 m³/h.

Nguyên lý hoạt động bộ lọc HE Series AutoFlush Automatic

 Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush hoạt động trên áp suất chênh lệch và tự động làm sạch mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. 

Mô tả Sản phẩm

 • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush có các model kích hoạt điện tử bên cạnh các model được điều khiển bằng điện thông qua bộ điều khiển.  
 • Do vòi hút và làm sạch đạt được với lượng nước xúc ngược ít. 
 • Bên cạnh kích thước bộ lọc 100, 130 micron nổi bật, các kích thước màn hình khác nhau có sẵn cho các mức độ bẩn khác nhau.

Download Series AutoFlush Automatic